Posts Tagged ‘Foinse’

An Cheathrú Rua

Monday, August 31st, 2009

Down the road to the bay

Go han-déanach, táim ag cur suas na grianghraif a ghlac mé nuair a bhíos ar an gCeathrú Rua, sa Ghaeltacht, le mo comh-ghleacaithe ón Gúm (cuid de Foras na Gaeilge anois).

Bhíomar ag múiniú cúrsa foclóireachta san Acadamh atá ann faoi láthair. Bhí roinnt mhaith aistritheoirí den scoth ag freastal ar an gcúrsa agus an tuairim atá agam ná gur bhain siad taitneamh as an gcúrsa.

Bhí uair nó dhó saor againn ar an lá roimhe sin agus shocraigh mé an deis a thapú chun roinnt grianghraif a ghlacadh den tuath. Tá súil agam go dtaitníonn siad libh! Tá fáilte roimh gach ráiteas.

Very late, I am putting up the photos I took when I was in Carraroe, in the Gaeltacht [Irish-speaking area], with my colleagues from An Gúm (part of Foras na Gaeilge).

We were teaching a lexicography course in the Acadamh [Academy] that's down there at the moment. There were a good number of high-level translators attending the course and it seemed to me that they enjoyed the course.

We had a free hour or two the day before the course and I decided to take the chance to go out and take some photos of the countryside. I hope you like them! All comments welcome.

Déan clic ar "Read the rest of this entry" chun na grianghraif a fheiceáil!

Click "Read the rest of this entry" to see the photos!

(more...)